Oświadczenia majątkowe w 2017r.

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 24 h ust. 6 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) przedstawiamy oświadczenia majątkowe osób zobligowanych do ich złożenia.


W oświadczeniach dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE za 2017 rok: burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza .


Stanisław Piotr Budzyński (9962kB) pdf - Burmistrz Lubrańca

Marek Wiesław Góreczny (352kB) pdf - Zastępca Burmistrza Lubrańca

Ewa Janicka (464kB) pdf - Skarbnik Gminy

Jerzy Pawłowski (614kB) pdf - Sekretarz Gminy

Agnieszka Skalska-Krawczyk (386kB) pdf -  Dyrektor Centrum Usług Wspólnych

Maria Brzezińska (10115kB) pdf - Kierownik MGOPS w Lubrańcu

Katarzyna Pasturczak (9909kB) pdf -
insp. ds. świadczeń rodzinnych, w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji w imieniu burmistrza

Anna Bacciarelli (476kB) pdf   - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Lubrańcu
Barbara Wysocka - Czajka (318kB) pdf   - Dyrektor PSP w Zgłowiączce
Elżbieta Jażdżewska (611kB) pdf - Dyrektor PSP w Sarnowie

Joanna Olejniczak (366kB) pdf - Dyrektor  Publicznego Gimnazjum w Siemnówku

Przemysław Sadziński (612kB) pdf - Dyrektor PSP w Lubrańcu

Piotr Wichrowski (462kB) pdf   - Zastępca Dyrektora PSP w Lubrańcu

Krzysztof Górniewicz (550kB) pdf - Dyrektor PSP w Kłobi

Leszek Borkowski (561kB) pdf - Dyrektor SPZOZ

Elżbieta Małkowska (611kB) pdf   - Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

Anna Stawicka (533kB) pdf   - Dyrektor LCDK w Lubrańcu

Mirosław Lewandowski (621kB) pdf - Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Elżbieta Gawrysiak (704kB) pdf   - Główna Księgowa Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. oraz Członek Zarządu Spółki


Oświadczenia majątkowe radnych za 2017 rok:


Piotr Jacek Sławianowski (676kB) pdf - Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubrańcu

Stefan Gralak (784kB) pdf - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubrańcu


Lidia Nowak (697kB) pdf - Radna Rady Miejskiej

Magdalena Rybowska (660kB) pdf - Radna Rady Miejskiej

Anna Przybysz (463kB) pdf - Radna Rady Miejskiej


Miłosz Wiśniewski (8539kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Lesław Stanisławski (719kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Jacek Urbański (693kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Józef Żakowski (673kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Mariusz Podczarski (655kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Mirosław Stefański (706kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Stefan Szczupakowski (702kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Waldemar Lewandowski (744kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Waldemar Majewski (668kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

Zbigniew Siewierski (716kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

metryczka


Wytworzył: Administrator (1 lutego 2017)
Opublikował: Wojciech Przybysz (1 lutego 2017, 08:45:46)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (4 marca 2024, 10:27:51)
Zmieniono: usunięcie oświadczeń po upływie okresu publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7557