Zamówienia publiczne poniżej 130.000,00zł (dawniej poniżej 30 tys. euro)

Zamówienia publiczne poniżej 130.000,00zł (dawniej poniżej 30 tys. euro)

Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Siemnówek

Burmistrz Lubrańca informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego  pn. ,,Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą [...]

Utrzymanie zieleni na terenie gminy i miasta Lubraniec

W odpowiedzi na e-maila w sprawie udzielenia wyjaśnień w odniesieniu do zapytania ofertowego na świadczenie usług utrzymania zieleni na terenie gminy i miasta Lubraniec Burmistrz Lubrańca uprzejmie informuje, że: - przygotowanie Placu [...]

Dostawa kamienia wapiennego na terenie Gminy Lubraniec

Burmistrz Lubrańca zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej o udzielenie zamówienia publicznego pn:  Dostawa kamienia wapiennego o frakcji 0-31,5 mm z zachowaniem proporcji frakcji pośrednich (jakość kamienia: klasa - II, [...]

ZP.271.8.2020

Zamawiający podaje w załączeniu informację z otwarcia ofert  [...]

Dostawa kamienia wapiennego

Burmistrz Lubrańca zaprasza do składania do dnia 15 maja 2020 roku pisemnych ofert cenowych na dostawę kamienia wapiennego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych na terenie gminy Lubraniec. [...]

ZP.271.10.2019 - Dostawa oleju opałowego - wybór oferty

Burmistrz Lubrańca, w załączeniu przekazuje wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie „rozeznania cenowego” tj, bez stosowania przepisów ustawy z dnia  29 stycznia [...]

ZP.272.10.2019

Burmistrz Lubrańca zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na dostawę oleju opałowego w ilości do 45 m3 pod potrzeby grzewcze Urzędu Miejskiego w Lubrańcu [...]

ZP.271.8-9.2019

Burmistrz Lubrańca, w załączeniu przekazuje wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie „rozeznania cenowego” tj, bez stosowania przepisów ustawy z dnia  29 stycznia [...]

ZP.271.9.2019

Burmistrz Lubrańca zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych - II etap" - część druga zamówienia - Przebudowa drogi gminnej Nr [...]

ZP.271.8.2019

Burmistrz Lubrańca zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych - II etap" - część pierwsza zamówienia "Rozbudowa drogi gminnej [...]

ZP.271.7.2019 - informacja z otwarcia ofert, wybór oferty

Burmistrz Lubrańca, w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie „rozeznania cenowego” tj, bez stosowania przepisów [...]

ZP.271.7.2019

Burmistrz Lubrańca zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubraniec" [...]

ZP.271.1.2019 - wybór oferty

Burmistrz Lubrańca, w załączeniu przekazuje wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie „rozeznania cenowego” tj, bez stosowania przepisów ustawy z dnia  29 stycznia [...]

ZP.271.2.2019

Burmistrz Lubrańca zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na "Dostawę kamienia wapiennego na terenie gminy Lubraniec" [...]

ZP.271.1.2019

Burmistrz Lubrańca zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 190679C Wiktorowo-Skaszyn" [...]

ZP.271.5.2018 - Informacja z otwarcia ofert

Burmistrz Lubrańca, zamieszcza protokół z otwarcia ofert, złożonych w postępowaniu pn.: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubraniec [...]

ZP.271.5.2018

Burmistrz Lubrańca zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubraniec" [...]

ZP.271.4.2018 - wybór oferty

Burmistrz Lubrańca, w załączeniu przekazuje wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie „rozeznania cenowego” tj, bez stosowania przepisów ustawy z dnia  29 stycznia [...]

ZP.271.4.2018 - odpowiedź na pytanie oferenta

Burmistrz Lubrańca w załączeniu przekazuje odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie „rozeznania cenowego” tj, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004  roku Prawo [...]

ZP.271.3.2018 - wybór oferty

Burmistrz Lubrańca, w załączeniu przekazuje wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie „rozeznania cenowego” tj, bez stosowania przepisów ustawy z dnia  29 stycznia [...]

ZP.271/2/1/2018 - wybór oferty (część druga zamówienia)

Burmistrz Lubrańca, w załączeniu przekazuje wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie „rozeznania cenowego” tj, bez stosowania przepisów ustawy z dnia  29 stycznia [...]

ZP.271.2.2018 - wybór oferty (część pierwsza zamówienia)

Burmistrz Lubrańca, w załączeniu przekazuje wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie „rozeznania cenowego” tj, bez stosowania przepisów ustawy z dnia  29 stycznia [...]

ZP.271.3.2018 - odpowiedzi na pytania oferentów

Burmistrz Lubrańca w załączeniu przekazuje odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie „rozeznania cenowego” tj, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004  roku Prawo [...]

ZP.271.1.2018 - wybór oferty

Burmistrz Lubrańca, w załączeniu przekazuje wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie „rozeznania cenowego” tj, bez stosowania przepisów ustawy z dnia  29 stycznia [...]

ZP.271.4.2018

Burmistrz Lubrańca zaprasza do złożenia oferty cenowej na: ,,Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w  Urzędzie Miejskim w Lubrańcu oraz jednostkach organizacyjnych gminy Lubraniec w roku 2018 r.” [...]

ZP.271.3.2018

Burmistrz Lubrańca zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie na załączonym formularzu ofertowym pisemnej oferty cenowej na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji pn.: - Przebudowa drogi [...]

ZP.271.2/1.2018

Burmistrz Lubrańca zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego w rejonie miejscowości Dąbie Kujawskie – Bodzanowo – [...]

ZP.271.2.2018.AS

Burmistrz Lubrańca zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego w rejonie miejscowości Dąbie Kujawskie – Bodzanowo – [...]

ZP.271.1.2018.AS

Burmistrz Lubrańca zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Wola Sosnowa - Sarnowo”. [...]

ZP.271.10.2017 - wybór oferty

Informacja o wyborze oferty - dostawa oleju opałowego [...]

ZP.271.10.2017

Burmistrz Lubrańca zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę oleju opałowego [...]

ZP.271.9.2017.AT - wybór oferty

Informacja o wyborze oferty - dostawa i montaż lamp fotowoltaicznych. [...]

ZP.271.9.2017 - wybór oferty

Informacja o wyborze oferty - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej [...]

ZP.271.9.2017.AT

Burmistrz Lubrańca zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę i montaż lamp fotowoltaicznych [...]

ZP.271.7.2017

Burmistrz Lubrańca zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie do dnia 21 sierpnia 2017 roku do godziny 1200 na załączonym formularzu ofertowym pisemnej oferty cenowej na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na [...]

ZP.271.3.2017.AS

Burmistrz Lubrańca zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego pn"Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Sarnowie" [...]

ZP.271.4.2017 - informacja z otwarcia ofert

Burmistrz Lubrańca w załączeniu publikuje protokół z otwarcia ofert [...]

ZP.271.3.2017 - informacja z otwarcia ofert

Burmistrz Lubrańca w załączeniu publikuje protokół z otwarcia ofert [...]

ZP.271.4.2017

Burmistrz Lubrańca zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na "Dostawę kamienia wapiennego" [...]

ZP.271.3.2017

Burmistrz Lubrańca zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na "Demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubraniec" [...]

ZP.271.2.2017 - wybór najkorzystniejszej oferty

Burmistrz Lubrańca w załączeniu publikuje treść informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. [...]

ZP.271.2.2017 - odpowiedź na pytanie oferenta

Zamawiający - Gmina Lubraniec udostępnia w załączeniu odpowiedź na pytanie oferenta [...]

ZP.271.2.2017

Burmistrz Lubrańca zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie do dnia 24 marca 2017 roku do godziny 15:00 na załączonym formularzu ofertowym pisemnej oferty cenowej na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na [...]

metryczka