Zadania komisji

Głównym zadaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  przy Urzędzie Miejskim w Lubrańcu jest pomoc w rozwiązaniu problemów osób uzależnionych.

W szczególności są to działania zmierzające  do  zastosowania wobec tych osób obowiązku poddania się leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego.  Zadania Komisji określa Regulamin.

Komisja odbywa posiedzenia  w zależności od potrzeb nie częściej niż 12 razy w roku w godzinach po zakończeniu pracy Urzędu.

Wniosek o podjęcie działań  w sprawie leczenia odwykowego może złożyć członek rodziny, krewny, sąsiad czy instytucja ( m.in.zakład pracy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Prokuratura,  kuratorzy sądowi ) do Komisji w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu pokój nr 16 lub  4 w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Maria Brzezińska - Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubrańcu (16 maja 2017)
Opublikował: Wojciech Przybysz (16 maja 2017, 15:48:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3788