OGŁOSZENIE o konsultacjach społecznych projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji


Na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 oraz art. 11 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.), Burmistrz Lubrańca zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, w ramach prac nad „Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Lubraniec na lata 2016-2026”.


Poniżej do pobrania : OGŁOSZENIE o konsultacjach społecznych projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (150kB) pdf
OGŁOSZENIE
o wydłużeniu konsultacji społecznych projektu uchwały
o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji


Na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 oraz art. 11 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.), Burmistrz Lubrańca zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, w ramach prac nad „Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Lubraniec na lata 2016-2026” i informuje o wydłużeniu ich trwania do 16/08/2017 r.

Pierwotny termin konsultacji: od 19/07/2017 r. do 10/08/2017 r.
Termin konsultacji po wydłużeniu: od 19/07/2017 r. do 16/08/2017 r.


Projekt uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz mapą obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, został wyłożony w w/w dniach, do konsultacji społecznych w pokoju nr 25 Urzędu Miejskiego w Lubrańcu, ul. Brzeska 49, w godzinach urzędowania, na stronie internetowej Gminy Lubraniec pod adresem: http://www.lubraniec.pl/ oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy pod adresem: http://www.bip.lubraniec.pl/

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do w/w opracowania na piśmie bądź w formie elektronicznej na adres Urzędu Miejskiego w Lubrańcu, ul. Brzeska 49.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku lub uwagi. 


Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych projektu uchwały
o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji:
zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej
 
Na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 poz. 1023), Burmistrz Lubrańca dnia 11.07.2017 r. poinformował o możliwości udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Termin konsultacji ustalono od 19.07.2017 r. do 10.08.2017 r., następnie wydłużono do 16.08.2017 r.

Projekt uchwały o wyznaczeniu obszarów zdegradowanych oraz rewitalizowanych został wyłożony w w/w dniach, do konsultacji społecznych w pokoju nr 25 Urzędu Miejskiego w Lubrańcu, ul. Brzeska 49, w godzinach urzędowania, na stronie internetowej Gminy Lubraniec pod adresem www.lubraniec.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy pod adresem www.bip.lubraniec.pl.

Zainteresowani mogli składać wnioski i uwagi do w/w opracowania na piśmie bądź w formie elektronicznej na adres Urzędu Miejskiego w Lubrańcu, ul. Brzeska 49. W wyznaczonym terminie, do wyłożonych do konsultacji społecznych dokumentów, wpłynęła jedna uwaga od mieszkańca Gminy. Została ona uwzględniona diagnozie  obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Lubraniec na stronie 5 w Rozdziale 1. Uproszczona diagnoza Gminy Lubraniec z wnioskami.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (11 lipca 2017)
Opublikował: Wojciech Przybysz (11 lipca 2017, 13:18:15)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (23 sierpnia 2017, 08:05:44)
Zmieniono: publikacja informacji podsumowującej przebieg konsultacji społecznych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 858