Konsultacje społeczne w sprawie nowych statutów sołectw Gminy Lubraniec

Zgodnie Zarządzeniem Nr 23/2021 Burmistrza Lubrańca z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Gminy Lubraniec, w związku z Uchwałą Nr XVI/151/2020 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubraniec

Burmistrz Lubrańca 
ZAPRASZA

mieszkańców gminy do konsultacji, których przedmiotem są projekty nowych statutów wszystkich sołectw Gminy Lubraniec

Wszelkie uwagi dotyczące projektu statutu jednostki pomocniczej mogą zgłaszać mieszkańcy danego sołectwa Gminy Lubraniec, któremu statut ma być nadany - pisemnie na adres urzędu - Urząd Miejski w Lubrańcu, ul. Brzeska 49, 87 - 890 Lubraniec lub drogą elektroniczną na adres : urzad@lubraniec.pl w terminie do 31 maja 2021 r.


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (30 kwietnia 2021)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (30 kwietnia 2021, 13:52:59)

Ostatnia zmiana: Anna Ptaszyńska (30 czerwca 2021, 09:24:40)
Zmieniono: korekta tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 438