Konsultacje społeczne w sprawie nowego statutu Osiedla Lubraniec

Zgodnie Zarządzeniem Nr 24/2021 Burmistrza Lubrańca z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osiedla Lubraniec,  w związku z Uchwałą Nr XVI/151/2020 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubraniec

Burmistrz Lubrańca
ZAPRASZA

mieszkańców Miasta Lubraniec do konsultacji, których przedmiotem jest projekt nowego statutu Osiedla Lubraniec
Wszelkie uwagi dotyczące projektu Statutu Osiedla Lubraniec mieszkańcy Miasta Lubraniec mogą zgłaszać - pisemnie na adres urzędu - Urząd Miejski w Lubrańcu, ul. Brzeska 49, 87 - 890 Lubraniec lub drogą elektroniczną na adres : urzad@lubraniec.pl w terminie do 31 maja 2021 r.


Raport z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Miasta Lubraniec w sprawie nadania przez Radę Miejską w Lubrańcu Statutu Osiedla Lubraniec (237kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (30 kwietnia 2021)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (30 kwietnia 2021, 14:21:09)

Ostatnia zmiana: Anna Ptaszyńska (1 czerwca 2021, 15:45:57)
Zmieniono: publikacja raportu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 507