Konsultacje społeczne w sprawie "Programu współpracy gminy Lubraniec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024.”

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2024

Uprzejmie informujemy, że trwają prace związane z opracowaniem rocznego programu współpracy Gminy Lubraniec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2024 roku. Przygotowano wstępny projekt programu współpracy, który przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych działających w sferze pożytku publicznego.

Przedstawiony projekt programu jest wersją roboczą, który w toku konsultacji będzie ulegał zmianom, dotyczy to w szczególności zadań priorytetowych oraz kwot przeznaczonych na ich realizację. Działania te związane są z trwającymi pracami nad uchwałą budżetową na rok 2024. Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do 13 listopada br. można je składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu ul. Brzeska 49, 87-890 Lubraniec lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: urzad@lubraniec.pl .
                                                      
  BURMISTRZ LUBRAŃCA

            Stanisław Budzyński

Do pobrania:
  1. Zarządzenie Nr 84/2023 Burmistrza Lubrańca w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Lubraniec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi...

  2. Formularz konsultacji (149kB) pdf
        3. Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych (164kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (27 października 2023)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (27 października 2023, 12:00:11)

Ostatnia zmiana: Anna Ptaszyńska (22 listopada 2023, 09:09:03)
Zmieniono: publikacja protokołu z konsultacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 227