O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Lubrańca o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubraniec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz Uchwały Nr IX/55/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubraniec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (35kB) pdf

Załączniki do pobrania:

1. Studium - uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego (6861kB) pdf


2. Studium - kierunki zagospodarowania przestrzennego (1827kB) pdf

3. Prognoza oddziaływania na środowisko (2590kB) pdf

4. Załącznik do prognozy oddziaływania na środowisko (6502kB) pdf

5. Mapa uwarunkowań - gmina (6343kB) jpg

6. Mapa kierunków z. p. - gmina (6298kB) jpg

7. Mapa uwarunkowań - miasto (5142kB) jpg

8. Mapa kierunków z. p. - miasto (5540kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (28 stycznia 2019)
Opublikował: Wojciech Przybysz (28 stycznia 2019, 13:11:30)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (4 lutego 2019, 10:31:05)
Zmieniono: publikacja załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1685