Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Stosownie do art. 61§ 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) Burmistrz Lubrańca

zawiadamia,

że w dniu 28.06.2021 r. na wniosek firmy ENERGA OPERATOR SA (adres w aktach sprawy), w imieniu której występuje pełnomocnik Krzysztof Szlubowski (adres w sprawach) zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa dotyczącej

- przebudowy istniejącej dwutorowej napowietrznej linii 110kV relacji Włocławek Wschód - Konin wraz z przebudową linii kolidującej...

Czytaj dalej... (377kB) pdf

metryczka


Wytworzył: z up. Burmistrza Lubrańca - Marek Góreczny Zastępca Burmistrza Lubrańca (16 lipca 2021)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (19 lipca 2021, 09:32:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 405