Obwieszczenie o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie

OBWIESZCZENIE
o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie


Wójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.)

zawiadamia strony

o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów dotyczącego przedsięwzięcia pn.:

„ Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV,
  • budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN, nN wraz z rozdzielnicami / szafkami pomiarowymi,
  • wymiana słupów linii napowietrznej SN na dz. nr 40, 41, 39/2, 45, 46, 15, 47/1, 47/43, 47/23 w obrębie Grójczyk, gm. Boniewo oraz na dz. nr 147, 211, 214/1 w obrębie Siemnówek, gm. Boniewo”.

metryczka


Wytworzył: Marek Klimkiewicz - Wójt Gminy Boniewo (22 października 2021)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (27 października 2021, 09:13:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 446