Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
 
                 Stosownie do art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.)  

Burmistrz Lubrańca
zawiadamia
 
że w dniu 30.11.2021 r. na wniosek Pana Jakuba Gawrońskiego, Biuro Projektowe EL-TOR (adres w aktach sprawy), zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej:

- budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, położonej na nieruchomości o nr ewid. 120/24, 120/55, 120/36, 120/37, w obrębie ewidencyjnym Dobierzyn, w miejscowości Dobierzyn, gm. Lubraniec.

Czytaj dalej treść... (294kB) pdf

metryczka


Wytworzył: z up. Burmistrza Lubrańca - Marek Góreczny Zastępca Burmistrza Lubrańca (2 grudnia 2021)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (2 grudnia 2021, 09:48:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 394