OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Parku Kulturowego Sarnowo

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741 t.j. z pozn. zm.) oraz art. 39 oraz 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr X/124/2012 z dnia 30.03.2012 r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Parku Kulturowego Sarnowo obejmującego obszar Parku Kulturowego Sarnowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 08.08.2022 r. do 06.09.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu, ul. Brzeska 49, w godz. od 7.15 do 15.15 (wtorek od 8.00-16.00).


Do pobrania treść obwieszczenia (483kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (1 sierpnia 2022)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (1 sierpnia 2022, 10:08:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 342