Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubraniec.

UCHWAŁA NR VI/50/2019 
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU
z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubraniec.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 18, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

>>>>  czytaj treść uchwały

metryczka


Wytworzył: Piotr Sławianowski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubrańcu (24 maja 2019)
Opublikował: Wojciech Przybysz (10 stycznia 2023, 14:22:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 307