Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dobierzyn i Lubraniec Parcele

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części miejscowości Dobierzyn i Lubraniec Parcele

       Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 39 oraz 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr VII/67/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dobierzyn i Lubraniec Parcele, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11.09.2023 r. do 10.10.2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu, ul. Brzeska 49, w godz. od 7:15 do 15:15 (wtorek od 8:00-16:00).

Czytaj treść obwieszczenia... (44kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (4 września 2023)
Opublikował: Jarosław Żurański (4 września 2023, 11:20:28)
Podmiot udostępniający: Gmina Lubraniec

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 162