Informacja o terminie i miejscu dyskusji na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dobierzyn i Lubraniec Parcele


      W nawiązaniu do Ogłoszenia Burmistrza Lubrańca z dnia 04.09.2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dobierzyn i Lubraniec Parcele

informuję,

iż dyskusja publiczna dotycząca ww. projektu odbędzie się 26.09.2023 r. o godz. 16.00.
Miejsce dyskusji: siedziba Urzędu Miejskiego w Lubrańcu, ul. Brzeska 49, pokój nr 29 (sala narad).

Przedmiot dyskusji: rozwiązania przyjęte w projekcie ww. planu miejscowego.

Forma dyskusji: dyskusja publiczna organizowana jest zgodnie z art. 8 d i 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 977 z późn. zm.), tj. w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag.

Harmonogram dyskusji:
1. Przedstawienie rozwiązań zawartych w projekcie ww. miejscowego planu przez zespół urbanistów.
2. Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi przez zespół urbanistów i przedstawiciela Burmistrza Lubrańca.
3. Możliwość wnoszenia uwag do protokołu oraz zgodnie z informacją zawartą w obwieszczeniu o wyłożeniu dokumentu do publicznego wglądu.

Z powyższej dyskusji zostanie sporządzony Protokół, który zostanie udostępniony do wglądu publicznego.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (19 września 2023)
Opublikował: Jarosław Żurański (19 września 2023, 15:13:58)
Podmiot udostępniający: Gmina Lubraniec

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 187