Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit c RODO

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z ustawą z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Nr XLIII/422/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 maja 2023 r. w [...]

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz inne klauzule niezbędne w trakcie realizacji wyborów zaplanowanych na 07.04.2024r.

Poniżej do pobrania : Obowiązki informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz inne klauzule niezbędne w trakcie realizacji wyborów [...]

Klauzula informacyjna dotycząca deklaracji źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Klauzula informacyjnaNa podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego [...]

Inspektor Ochrony Danych

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu [...]

Zalecenie dotyczące stosowania obowiązku informacyjnego

Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu [...]

metryczka