Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 24 h ust. 6 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) przedstawiamy oświadczenia majątkowe osób zobligowanych do ich złożenia.


W oświadczeniach dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.


Oświadczenie majątkowe Burmistrza Lubrańca na koniec kadencji 2014-2018

Stanisław Piotr Budzyński (5120kB) pdf - Burmistrz Lubrańca

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubrańcu

na koniec kadencji 2014-2018

Piotr Jacek Sławianowski (1809kB) pdf - Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubrańcu

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Lubrańcu

na koniec kadencji 2014-2018


Stefan Gralak (7222kB) pdf - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubrańcu


Lidia Nowak (7995kB) pdf - Radna Rady Miejskiej

Anna Przybysz (2426kB) pdf - Radna Rady Miejskiej

Magdalena Rybowska (7756kB) pdf - Radna Rady Miejskiej


Miłosz Wiśniewski (6162kB) pdf - Radny Rady Miejskiej


Mirosław Stefański (7423kB) pdf - Radny Rady Miejskiej


Jacek Urbański (4916kB) pdf - Radny Rady Miejskiej


Waldemar Majewski (8319kB) pdf - Radny Rady Miejskiej


Mariusz Podczarski (7212kB) pdf - Radny Rady Miejskiej


Józef Żakowski (7173kB) pdf - Radny Rady Miejskiej


Lesław Stanisławski (8359kB) pdf - Radny Rady Miejskiej


Waldemar Lewandowski (8779kB) pdf - Radny Rady Miejskiej


Stefan Szczupakowski (7228kB) pdf - Radny Rady Miejskiej


Zbigniew Siewierski (7544kB) pdf - Radny Rady Miejskiej

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (8 października 2018)
Opublikował: Wojciech Przybysz (8 października 2018, 10:04:43)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (10 stycznia 2019, 13:36:06)
Zmieniono: publikacja oświadczeń majątkowych burmistrza i przewodniczącego.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3892