Taryfy

Taryfy

Taryfa opłat za dostawę wody i odbiór ścieków, która obowiązywać będzie od 2 lutego 2024 roku do 01.02.2027 roku.

Zarząd Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Lubrańcu ul. Słowackiego 22 informuje, że na podstawie Decyzji Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie Nr [...]

metryczka