Obwieszczenia, informacje, komunikaty

Obwieszczenia, informacje, komunikaty

POSTANOWIENIE NR 83/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r.poz. 684), w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.. Komisarz Wyborczy we Włocławku I [...]

POSTANOWIENIE NR 82/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 18la ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Komisarz Wyborczy we Włocławku 1 postanawia, co następuje: [...]

INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 26 kwietnia 2019 r. ws. dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Lubraniec obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień [...]

Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

I N F O R M A C J A   Burmistrz Lubrańca uprzejmie informuje, że zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych  w wyborach do Parlamentu Europejskiego przyjmowane będą do dnia 26 kwietnia 2019 [...]

UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 182 § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje: [...]

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Państwowa Komisja Wyborcza informuje :o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754, z późn. zm.) [...]

Wykaz miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych

Na podstawie art.114 ustawy z dnia 5 sierpnia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz.U.2018 poz.754 t.j. Burmistrz Lubrańca podaje do publicznej wiadomości: [...]

OBWIESZCZENIE PKW z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 332 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości: [...]

metryczka