Imienne wykazy głosowań radnych

Imienne wykazy głosowań radnych

Imienny wykaz głosowań z XXVI sesji

Imienny wykaz głosowań: [...]

Imienny wykaz głosowań na XXIV sesji Rady Miejskiej

Do pkt 2. - Stwierdzenie quorum [...]

Wykaz głosowań radnych na XXIII sesji Rady Miejskiej

Do pkt 2 - Stwierdzenie quorum [...]

Wykaz głosowań radnych na XXI sesji Rady Miejskiej

Ze względu na problemy techniczne (automatyczne zakończenie głosowania) przeprowadzono reasumpcję głosowania w pkt 18 porządku obrad tj.: 18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy [...]

Wykaz głosowań radnych z XX sesji Rady Miejskiej

W dniu 18 marca 2021 r. na wniosek 5 radnych odbyła się sesja Rady Miejskiej w Lubrańcu. Porządek obrad sesji był zgodny z otrzymanym wnioskiem o zwołanie sesji.  By radni mogli uruchomić swoje terminale potrzebna była zmiana [...]

Wykaz glosowań radnych z XIII sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

Ze względu na problemy techniczne (automatyczne zakończenie głosowania) przeprowadzono reasumpcję głosowania:Rozpatrzenie informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Lubraniec w okresie od 1 stycznia do 31 [...]

metryczka