Obwieszczenia, informacje, komunikaty

Obwieszczenia, informacje, komunikaty

Informacja o rozpoczęciu prac przez obwodowe komisje wyborcze w dniu 13 października 2019r.

Poniżej do pobrania informacje o godzinach rozpoczęcia prac przez poszczególne obwodowe komisje wyborcze: [...]

Klauzula informacyjna - wyborcy biorący udział w wyborach

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz [...]

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości: gmina Lubraniec

Poniżej do pobrania aktualne składy obwodowych komisji wyborczych [...]

Serwisy informacyjne Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- [...]

Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku I Nr 150/2019 z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504)Komisarz Wyborczy we Włocławku Ipostanawia, co następuje: [...]

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 13 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgach wyborczych nr 11, 12, 13

Na podstawie art. 221 § 1 w związku z art. 258 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504)Okręgowa Komisja Wyborcza w Toruniu podaje do wiadomości publicznej : [...]

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 13 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504)Okręgowa Komisja Wyborcza w Toruniu podaje do wiadomości publicznej: [...]

INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 13 września 2019 r. ws. losowania składów obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Lubraniec obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu [...]

OBWIESZCZENIE Burmistrza Lubrańca z dnia 9 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach okw oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Burmistrz Lubrańca podaje do wiadomości wyborców: [...]

Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP

Burmistrz Lubrańca uprzejmie informuje, że zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP przyjmowane będą do dnia 13 września 2019 r. do godz. 15:15. Zgłoszeń mogą [...]

Informacje dotyczące udziału osób niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 13 października 2019 r.

Informacje o zarządzonych na 13 października 2019 r. wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, w tym dotyczące udziału osób niepełnosprawnych w głosowaniu, udzielane będą w pok. nr 7 Urzędu Miejskiego  w Lubrańcu w godzinach pracy [...]

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LUBRAŃCA z dnia 21 sierpnia 2019 r. ws. wykazu miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 sierpnia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U.2019 poz. 684) Burmistrz Lubrańca podaje do publicznej wiadomości : [...]

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 98 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 194 § 1 w związku z art. 257 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) stanowi się, co następuje: [...]

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Na podstawie art. 202 § 3 i art. 261 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców : [...]

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Państwowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754, z późn. zm.). [...]

metryczka