Obwieszczenia, informacje, komunikaty

Obwieszczenia, informacje, komunikaty

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Lubrańcu

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości: [...]

POSTANOWIENIE NR 102/2020 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Lubraniec

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy we Włocławku I postanawia, co [...]

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r. o ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. kandydują: [...]

POSTANOWIENIE NR 94/2020 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Lubraniec

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy we Włocławku I postanawia, co [...]

POSTANOWIENIE NR 93/2020 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Lubraniec

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy we Włocławku I postanawia, co [...]

POSTANOWIENIE NR 79/2020 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca [...]

Postanowienie nr 78/2020 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 15.czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta RP

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) oraz art. 20 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach [...]

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 305 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości: [...]

INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 12 czerwca 2020 r. dotycząca przyjmowania dodatkowych zgłoszeń kandydatów oraz o przeprowadzeniu losowania, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Lubraniec obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej [...]

OBWIESZCZENIE Burmistrza Lubrańca z dnia 9 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych [...]

I N F O R M A C J A Burmistrza Lubrańca dotycząca przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego

Burmistrz Lubrańca uprzejmie informuje, że zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przyjmowane będą do 16 czerwca 2020 r. (dla osób objętych kwarantanną do 23 czerwca 2020 r.). Zgłoszeń można dokonywać: [...]

I N F O R M A C J A w sprawie przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP

Burmistrz Lubrańca uprzejmie informuje, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmowane będą do 12 czerwca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu (ul. Brzeska 49, [...]

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. [...]

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje o czynnym i biernym prawie wyborczym w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r., określonymi w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks [...]

Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 3 czerwca br. (środa) w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  Załącznikiem do tego aktu jest kalendarz wyborczy, który [...]

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Na podstawie art. 305 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości : [...]

OBWIESZCZENIE Burmistrza Lubrańca z dnia 10 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach okw oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta RP

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) ,Burmistrz Lubrańca podaje do wiadomości wyborców: [...]

INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia10 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania w gminie Lubraniec obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Lubraniec obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej [...]

I N F O R M A C J A w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP

Burmistrz Lubrańca uprzejmie informuje, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych  przyjmowane będą do 10 kwietnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu (ul. Brzeska 49, pok. nr 7) [...]

Wzór samodzielnego zgłoszenia kandydata na członka OKW przez wyborcę

Poniżej do pobrania: Wersja edytowalna - .doc [...]

Uchwała nr 20/2020 PKW z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania

Uchwała nr 20/2020 PKW z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej [...]

Wykaz miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 sierpnia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U.2019 poz. 684) Burmistrz Lubrańca podaje do publicznej wiadomości: [...]

metryczka