Oświadczenia majątkowe w 2021 r.

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 24 h ust. 6 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) przedstawiamy oświadczenia majątkowe osób zobligowanych do ich złożenia. W oświadczeniach dokonano anonimizacji informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24 i ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)

Oświadczenia majątkowe osób, które w 2019 r. zostały zobligowane do ich złożenia w związku ze zmianą stanowiska:

Maria Brzezińska (1674kB) pdf Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z zakończeniem pracy na stanowisku kierownika MGOPS

Aldona Olakowska (891kB) pdf - Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Aldona Olakowska (837kB) pdf - Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z zakończeniem pracy na stanowisku kierownika MGOPS

Izabela Nazdrowicz (857kB) pdf - Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku kierownika MGOPS

metryczka


Wytworzył: Maria Brzezińska - Kierownik MGOPS (23 lipca 2021)
Opublikował: Wojciech Przybysz (27 lipca 2021, 12:11:31)

Ostatnia zmiana: Anna Ptaszyńska (20 października 2021, 09:08:40)
Zmieniono: publikacja oświadczenia p. Nazdrowicz

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2561