Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubraniec na lata 2021 - 2036

Ogłoszenie Burmistrza Lubrańca

o wyłożeniu do publicznego wglądu

„Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubraniec na lata 2021-2035”

Na podstawie art. 19 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubraniec na lata 2021-2035”.

Dokument wyłożony będzie w dniach od 20.09.2021 r. do 11.10.2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu, ul. Brzeska 49, w godzinach pracy Urzędu (pokój nr 25). Przedmiotowy projekt jest również dostępny w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubrańcu, pod adresem: www.lubraniec.pl
 
Uwagi i wnioski do projektu dokumentu mogą składać wszyscy zainteresowani, w czasie wyłożenia projektu, tj. do dnia 11.10.2021 r. (włącznie):

  • w formie pisemnej na adres siedziby Urzędu Miejskiego w Lubrańcu, ul. Brzeska 49, z dopiskiem: „Projekt założeń – uwagi i wnioski”, 
  •  ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu, ul. Brzeska 49, pok. 25, w godzinach pracy Urzędu, 
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: de@lubraniec.pl, z dopiskiem „Projekt założeń – uwagi i wnioski”.

BURMISTRZ  LUBRAŃCA

STANISŁAW  BUDZYŃSKI


PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY LUBRANIEC NA LATA 2021-2036 (3445kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (20 września 2021)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (20 września 2021, 10:16:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2173