Młodzieżowa Rada Miejska

Młodzieżowa Rada Miejska

Wynik naboru uzupełniającego skład Młodzieżowej Rady Miejskiej I kadencji

Na podstawie informacji otrzymanych od Komisji wyborczych, dyrektorów szkół z terenu Gminy Lubraniec oraz Dyrektora CUW w Lubrańcu przedstawiam wyniki naboru uzupełniającego składu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lubrańcu I [...]

Wybory uzupełniające do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lubrańcu

W związku z ukończeniem szkoły z której radny Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lubrańcu kandydował, z dniem 31 sierpnia 2023 roku nastąpiło wygaśnięcie mandatu radnego w okręgu wyborczym :Nr 1 – Zespół Szkół w Lubrańcu - jednego [...]

Wybór Opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lubrańcu

Podczas obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 maja 2023 r. radni dokonali wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lubrańcu w głosowaniu tajnym. Kandydatami zgłoszonymi przez MRM byli:Dariusz Jaroński,Iwona [...]

Obrady I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lubrańcu

We wtorek 14 lutego 2023 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubrańcu spotkali się uczniowie, którzy będą reprezentować swoje szkoły w czasie trwania I kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lubrańcu.Młodzi radni [...]

Zawiadomienie o zwołaniu obrad I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lubrańcu

Działając zgodnie z § 20 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lubrańcu, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXVI/366/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie [...]

metryczka