Informacja o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa

300 zł dla sołtysa

1 lipca weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa.

Zgodnie z nowymi przepisami sołtysi, którzy pełnili swoją funkcję przez co najmniej 8 lat, otrzymają dodatek do emerytury w wysokości 300 zł. Świadczenie wypłacane będzie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE:
300 zł miesięcznie do emerytury przysługuje sołtysom i byłym sołtysom, którzy:
  • ukończyli 60 (kobiety) lub 65 (mężczyźni) lat, 
  • pełnili funkcje sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż 8 lat.
Nie ma wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez 8 lat w sposób ciągły.

W związku z powyższym Burmistrz Lubrańca, na podstawie posiadanych dokumentów będzie wydawał zaświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa.

Aby uzyskać ww. zaświadczenie, osoby uprawnione do świadczenia pieniężnego proszone są o złożenie w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu - pokój nr 2 ( sekretariat ) lub pokój nr 22 ( biuro rady miejskiej ) wniosku o wydanie zaświadczenia ze wskazaniem w jakim okresie pełniły funkcję sołtysa w Gminie Lubraniec dalsza część informacji (473kB) pdf

Do pobrania:


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (5 lipca 2023)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (5 lipca 2023, 11:38:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1266