Obwieszczenia, informacje, komunikaty

Obwieszczenia, informacje, komunikaty

WNIOSEK O WYPŁATĘ DIETY dla męża zaufania wyznaczonego do obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Mężowi zaufania wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej przysługuje dieta w wysokości 40% zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych tj. kwota 240 zł.   Dieta wypłacana jest wyłącznie tym mężom [...]

O B W I E S Z C Z E N I E Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 15 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Okręgowa Komisja Wyborcza w Toruniu podaje do wiadomości publicznej : [...]

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 15 września 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgach wyborczych nr 11, 12 i 13

Na podstawie art. 221 § 1 w związku z art. 258 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Okręgowa Komisja Wyborcza w Toruniu podaje do wiadomości publicznej;&nbs [...]

Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych

Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych dotyczące zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w [...]

POSTANOWIENIE NR 138/2023 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu

Na podstawie art. 182 fi 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz, U,z 2022r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej [...]

POSTANOWIENIE NR 137/2023 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 25.09.2023 r. ws. powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15.10.2023 r.

Na podstawie art. 182 FgI w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz, U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Komisarz Wyborczy we Włocławku I postanawia, co następuje: [...]

INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 15 września 2023 r. w sprawie losowania składów obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Lubraniec obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej [...]

OBWIESZCZENIE Burmistrza Lubrańca z dnia 5 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych ...

oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. [...]

I N F O R M A C J A w sprawie przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowego

Burmistrz Lubrańca uprzejmie informuje, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmowane będą do 15 września 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu (ul. Brzeska 49, pok. nr 7) [...]

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa

Na podstawie art. 125 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 60 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 851 oraz z 2023 r. poz. 497 i 1628), Sejm Rzeczypospolitej Polskiej [...]

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Na podstawie art. 202 § 3 i art. 261 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497)Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców: [...]

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Państwowa

Państwowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497)... [...]

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 98 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 194 § 1 w związku z art. 257 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. [...]

Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku w sprawie podziału Gminy Lubraniec na stałe obwody głosowania

Na podstawie art.16 F33 ustawy z dnia 26 stycznia2023r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 497) w związku z art. 12 fi 1l ustawy z dnia5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i2418 [...]

metryczka