UCHWAŁA NR 25/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miastNa podstawie art. 178 § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) oraz w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) 

Państwowa Komisja Wyborcza 
uchwala, co następuje:


czytaj treść uchwały ... (199kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Sylwester Marciniak - Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej (23 stycznia 2024)
Opublikował: Wojciech Przybysz (1 lutego 2024, 09:47:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 89