Wykaz miejsc na terenie Gminy Lubraniec przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Wykaz miejsc na terenie Gminy Lubraniec przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast:

  1. Lubraniec – 3 słupy ogłoszeniowe na terenie miasta (Plac 3-go Maja, Aleja Lipowa, teren targowiska miejskiego)

metryczka


Wytworzył: Stanisław Piotr Budzyński - Burmistrz Lubrańca (1 marca 2024)
Opublikował: Wojciech Przybysz (1 marca 2024, 10:53:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 81