Obwieszczenia, informacje, komunikaty

Obwieszczenia, informacje, komunikaty

POSTANOWIENIE NR 296/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Na podstawie art. 182 fl 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy(Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., Komisarz Wyborczy we Włocławku [...]

POSTANOWIENIE NR 295/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czenvca 2024 r.

Na podstawie art. 182 fl 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r, poz. 2408) Komisarz Wyborczy we Włocławku I postanawia, co następuje: [...]

INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 10 maja 2024 r. o losowaniu kandydatów w celu powołania w gminie Lubraniec obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu powołania w gminie Lubraniec obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca [...]

K O M U N I K A T Komisarzy Wyborczych we Włocławku z dnia 6 maja 2024 r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 182 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) w związku wyborami Posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 6 czerwca 2024 r., Komisarze Wyborczy we Włocławku I i [...]

OBWIESZCZENIE Burmistrza Lubrańca z dnia 29 kwietnia 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Lubrańca podaje do wiadomości wyborców: [...]

I N F O R M A C J A w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024 r.

Burmistrz Lubrańca uprzejmie informuje, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmowane będą do 10 maja 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu (ul. Brzeska 49, pok. nr 5)w godz. 7:15 - [...]

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Warunki udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. określone są w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy [...]

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 18 marca 2024 r. o postanowieniu Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 332 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości: [...]

metryczka