Oświadczenia majątkowe w 2024 r.

Oświadczenia majątkowe w 2024 r.

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 24 h ust. 6 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2024 r., poz. 609) przedstawiamy oświadczenia majątkowe osób zobligowanych do ich złożenia. W oświadczeniach dokonano anonimizacji informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości zgodnie z art. 24 i ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2024 r., poz. 609)

Oświadczenia majątkowe osób, które w 2024 r. zostały zobligowane do ich złożenia w związku ze zmianą stanowiska:

Maciej Przemysław Gralak (828kB) pdf - p. o. Dyrektora SPZOZ Gminy Lubraniec - powierzenie obowiązków dyrektora

Leszek Borkowski (839kB) pdf - w związku z rezygnacją ze stanowiska Dyrektora SPZOZ Gminy Lubraniec

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (29 kwietnia 2024)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (29 kwietnia 2024, 10:41:23)

Ostatnia zmiana: Anna Ptaszyńska (14 czerwca 2024, 13:34:29)
Zmieniono: publikacja oświadczenia L. Borkowskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 380