Obwieszczenia, informacje, komunikaty

Obwieszczenia, informacje, komunikaty

K O M U N I K A T Komisarzy Wyborczych we Włocławku z dnia 14 czerwca 2024 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 182 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721) w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 21 lipca 2024 [...]

OBWIESZCZENIE Burmistrza Lubrańca z dnia 14 czerwca 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721) Burmistrz Lubrańca podaje do wiadomości wyborców: [...]

I N F O R M A C J A w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu RP

Burmistrz Lubrańca uprzejmie informuje, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmowane będą:   do 21 czerwca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu (ul. Brzeska 49, [...]

Wykaz miejsc na terenie Gminy Lubraniec przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej

Lubraniec – 3 słupy ogłoszeniowe na terenie miasta (Plac 3-go Maja, teren targowiska miejskiego, teren przy cmentarzu komunalnym) [...]

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 maja 2024 r. o okręgu wyborczym nr 13 i siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 lipca 2024 r.

Na podstawie art. 261 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że:w województwie kujawsko-pomorskim, w okręgu wyborczym nr 13 [...]

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 maja 2024 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 283 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości publicznej:  [...]

O B W I E S Z C Z E N I E PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 maja 2024 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 283 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721), w związku z postanowieniem Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie [...]

metryczka