Załatwianie spraw

  1. Szanowni Państwo!

Oddajemy do Waszej dyspozycji karty informacyjne, które pomogą sprawnie i wygodnie załatwiać sprawy w Urzędzie. Karty zawierają pełną informację o danej sprawie: podstawę prawną, wymagane dokumenty, opłaty, terminy i sposób załatwienia sprawy a także stanowisko odpowiedzialne za załatwienie sprawy. Większość kart zawiera wzory wniosków, które po wypełnieniu można przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski,
ul. Brzeska 49,
87-890 Lubraniec

lub złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego, pokój nr 2.

W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z właściwymi merytorycznie stanowiskami pracy, pod wskazanymi w kartach numerami telefonów.
Wszystkie sprawy można załatwiać w godzinach pracy Urzędu,
tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.15 - 15.15,
wtorek 8.00 - 16.00 


Sekretarz Gminy
Ewidencja ludności i dowodów osobistych
Załączniki do wymiany dowodu osobistego:
Świadczenia Rodzinne
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Działalności Gospodarczej
Wsparcie ZUS dla przedsiębiorców  w ramach Tarczy Antykryzysowej w związku z COVID - 19


Obrona Cywilna
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia z pomocy społecznej
Rolnictwo
Ochrona środowiska
Podatki

Zagospodarowanie przestrzenne

metryczka


Wytworzył: Burmistrz G. i M. Krzysztof Wrzesiński (22 kwietnia 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (22 kwietnia 2008, 10:12:34)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (16 września 2020, 11:13:17)
Zmieniono: publikacja inf. dot. potwierdzenia zawarcia pisemnej umowy dzierżawy gruntów zaliczonych do użytków rolnych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 21493