Restr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw

Rejestry i ewidencje

Zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych
( Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z póżn. zm. ) na stanowisku /OR/ - sekretarz gminy prowadzone są rejestry :

1) rejestr skarg i wniosków,
2) rejestr upoważnień kierownika urzędu do wykonywania zadań

metryczka


Wytworzył: Sekretarz Gminy (2 maja 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (2 maja 2008, 10:38:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4759