2005

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

2005

Zarządzenie Nr 95/2005

Zarządzenie Nr 95 /2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie przekazania Zespołowi Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkola Samorządowego Gminy i Miasta w [...]

Zarządzenie Nr 94/2005

Zarządzenie Nr 94/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie przekazania Jednostce OSP Lubraniec do eksploatacji i używania środka trwałego. [...]

Zarządzenie Nr 93/2005

Zarządzenie Nr 93/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie przekazania Zakładowi Usług Komunalnych w Lubrańcu do eksploatacji i używania środki trwałe. [...]

Zarządzenie Nr 91/2005

Zarządzenie Nr 91/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie przekazania do administrowania i eksploatacji kotłowni na olej opałowy przy Publicznej Szkole Podstawowej w [...]

Zarządzenie Nr 90/2005

Zarządzenie Nr 90/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 09 grudnia 2005 roku w sprawie powołania komisji [...]

Zarządzenie Nr 89/2005

Zarządzenie Nr 89/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie przydziału pomieszczenia na powiększenie lokalu mieszkalnego. [...]

Zarządzenie Nr 88/2005

Zarządzenie Nr 88/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 07 grudnia 2005 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Lubraniec. [...]

Zarządzenie Nr 87/2005

Zarządzenie Nr 87/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie udzielenia zlecenia na : ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC MIASTA LUBRANIEC W OKRESIE OD 15 GRUDNIA [...]

Zarządzenie Nr 86/2005

Zarządzenie Nr 86/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 2 grudnia 2005 roku w sprawie przydziału pomieszczenia na powiększenie lokalu mieszkalnego. [...]

Zarządzenie Nr 85/2005

Zarządzenie Nr 85/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej [...]

Zarządzenie Nr 84/2005

Zarządzenie Nr 84/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się [...]

Zarządzenie Nr 83a/2005

Zarządzenie Nr 83a/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie powołania zespołów spisowych. [...]

Zarządzenie Nr 83/2005

Zarządzenie Nr 83/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej. [...]

Zarządzenie Nr 82/2005

Zarządzenie Nr 82/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 22 listopada 2005 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego. [...]

Zarządzenie Nr 81/2005

Zarządzenie Nr 81/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr 79/2005

Zarządzenie Nr 79/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 10 listopada 2005 roku w sprawie udzielenia zlecenia na : BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI CZAJNO [...]

Zarządzenie Nr 78/2005

Zarządzenie Nr 78/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 21 października 2005 roku w sprawie: ustalenia zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla [...]

Zarządzenie Nr 77/2005

Zarządzenie Nr 77/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 21 października 2005 roku w sprawie powołania komisji [...]

Zarządzenie Nr 76/2005

Zarządzenie Nr 76/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 21 października 2005 roku w sprawie powołania Zespołu w celu opracowania projektu regulaminu [...]

Zarządzenie Nr 75/2005

Zarządzenie Nr 75/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 21 października 2005 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego. [...]

Zarządzenie Nr 74/2005

Zarządzenie Nr 74/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 19 października 2005 roku w sprawie określenia wskaźników wzrostu dochodów i wydatków budżetowych na 2006 rok. [...]

Zarządzenie Nr 73/2005

Zarządzenie Nr 73/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 19 października 2005 roku w sprawie zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów Gminy i Miasta Lubraniec. [...]

Zarządzenie Nr 71/2005

Zarządzenie Nr 71/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 17 października 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr 70/2005

Zarządzenie Nr 70/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 07 października 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr 68/2005

Zarządzenie Nr 68/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 04 października 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr 65/2005

Zarządzenie Nr 65/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 30 września 2005 roku w sprawie powołania dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy i Miasta w Lubrańcu. [...]

Zarządzenie Nr 64/2005

Zarządzenie Nr 64/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 29 września 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr 63/2005

Zarządzenie Nr 63/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 29 września 2005 roku [...]

Zarządzenie Nr 62/2005

Zarządzenie Nr 62/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 29 września 2005 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy i Miasta Lubraniec. [...]

Zarządzenie Nr 61/2005

Zarządzenie Nr 61/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 23 września 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr 60/2005

Zarządzenie Nr 60/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 21 września 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr 59/2005

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 19 września 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr 58/2005

Zarządzenie Nr 58/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 19 września 2005 roku w sprawie udzielenia zlecenia na : Budowa 26 sztuk przydomowych [...]

Zarządzenie Nr 57/2005

Zarządzenie Nr 57/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 19 września 2005 roku w sprawie powołania Komisji w celu sprawdzenia hydrantów znajdujących się na terenie naszej gminy i miasta. [...]

Zarządzenie Nr 56/2005

Zarządzenie Nr 56/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 15 września 2005 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczy [...]

Zarządzenie Nr 55/2005

Zarządzenie Nr 55/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 14 września 2005 roku w sprawie powierzenia pracownikom urzędu poboru łącznego zobowiązania pieniężnego. [...]

Zarządzenie Nr 54/2005

Zarządzenie Nr 54/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie rozdzielenia budżetu Publicznego Gimnazjum w Siemnówku. [...]

Zarządzenie Nr 53/2005

Zarządzenie Nr 53/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczyc [...]

Zarządzenie Nr 52/2005

Zarządzenie Nr 52/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie skierowania do sprzedaży lokalu mieszkalnego. [...]

Zarządzenie Nr 51/2005

Zarządzenie Nr 51 /2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie przekazania Zakładowi Usług Komunalnych w Lubrańcu do eksploatacji i używania środki trwałe. [...]

Zarządzenie Nr 50/2005

Zarządzenie Nr 50 /2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 11 sierpnia 2005 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy i Miasta w Lubrańcu. [...]

Zarządzenie Nr 49/2005

Zarządzenie Nr 49/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 11 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr 48/2005

Zarządzenie Nr 48/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 01 sierpnia 2005 roku w sprawie powierzenia pracownikowi urzędu poboru opłaty targowej. [...]

Zarządzenie Nr 47/2005

Zarządzenie Nr 47/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 22 lipca 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr 46/2005

Zarządzenie Nr 46/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 21 lipca 2005 roku w sprawie skierowania do sprzedaży lokalu mieszkalnego. [...]

Zarządzenie Nr 45/2005

Zarządzenie Nr 45/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 21 lipca 2005 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum [...]

Zarządzenie Nr 44/2005

Zarządzenie Nr 44/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 21 lipca 2005 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Kłobi. [...]

Zarządzenie Nr 43/2005

Zarządzenie Nr 43/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 18 lipca 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr 42/2005

Zarządzenie Nr 42/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 12 lipca 2005 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się [...]

Zarządzenie Nr 41/2005

Zarządzenie Nr 41/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 04 lipca 2005 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2005 Burmistrza Gminy i Miasta [...]

Zarządzenie Nr 40/2005

Zarządzenie Nr 40/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 04 lipca 2005 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2005 Burmistrza Gminy i Miasta [...]

Zarządzenie Nr 38/2005

Zarządzenie Nr 38/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora [...]

Zarządzenie Nr 37/2005

Zarządzenie Nr 37/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora [...]

Zarządzenie Nr 36/2005

Zarządzenie Nr 36/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr 35/2005

Zarządzenie Nr 35/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr 34/2005

Zarządzenie Nr 34/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr 33/2005

Zarządzenie Nr 33/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 9 czerwca 2005 roku zmieniające zarządzenie nr 42/2003 z dnia 18 lipca 2003 roku w sprawie prowadzenia w Urzędzie Gminy i Miasta Lubraniec internetowego [...]

Zarządzenie Nr 32/2005

Zarządzenie Nr 32/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 9 czerwca 2005 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego. [...]

Zarządzenie Nr 31/2005

Zarządzenie Nr 31/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 23 maja 2005 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości. [...]

Zarządzenie Nr 30/2005

Zarządzenie Nr 30/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 23 maja 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr 29/2005

Zarządzenie Nr 29/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie : powołania obsady służby Stałego Dyżuru Urzędu Gminy [...]

Zarządzenie Nr 28/2005

Zarządzenie Nr 28/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Burmistrza Gminy i Miasta [...]

Zarządzenie Nr 27/2005

Zarządzenie Nr 27/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 16 maja 2005 roku w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działki. [...]

Zarządzenie Nr 26/2005

Zarządzenie Nr 26/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 16 maja 2005 roku w sprawie skierowania do sprzedaży lokali użytkowych. [...]

Zarządzenie Nr 25/2005

Zarządzenie Nr 25/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 16 maja 2005 roku w sprawie skierowania do sprzedaży lokalu mieszkalnego. [...]

Zarządzenie Nr 24/2005

Zarządzenie Nr 24/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 16 maja 2005 roku w sprawie skierowania do sprzedaży niezabudowanej działki. [...]

Zarządzenie Nr 23/2005

Zarządzenie Nr 23/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 16 maja 2005 roku w sprawie skierowania do sprzedaży działek przeznaczonych pod budowę garaży. [...]

Zarządzenie Nr 22/2005

Zarządzenie Nr 22/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 16 maja 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. [...]

Zarządzenie Nr 21/2005

Zarządzenie Nr 21/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 16 maja 2005 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej. [...]

Zarządzenie Nr 20/2005

Zarządzenie Nr 20/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 10 maja 2005 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Gminnej Spółki Wodnej. [...]

Zarządzenie Nr 19/2005

Zarządzenie Nr 19/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 9 maja 2005 roku w sprawie likwidacji pozostałych środków trwałych, oddanych bezpośrednio [...]

Zarządzenie Nr 18/2005

Zarządzenie Nr 18/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 2 maja 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu. [...]

Zarządzenie Nr 17/2005

Zarządzenie Nr 17/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie opłaty za korzystanie z autobusów i pozostałych samochodów urzędu gminy. [...]

Zarządzenie Nr 16/2005

Zarządzenie Nr 16/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 06 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy. [...]

Zarządzenie Nr 15/2005

Zarządzenie Nr 15/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 4 kwietnia 2005 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej. [...]

Zarządzenie Nr 14/2005

Zarządzenie Nr 14/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. [...]

Zarządzenie Nr 13/2005

Zarządzenie Nr 13/2005Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcuz dnia 29 marca 2005 rok w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta za 2004 r. [...]

Zarządzenie Nr 12/2005

Zarządzenie Nr 12/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia „ Instrukcji dobrej praktyki higienicznej ” szaletu na targowisku [...]

Zarządzenie Nr 11/2005

Zarządzenie Nr 11/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej I. Burmistrz Gminy i Miasta na podstawie : - art. 31 [...]

Zarządzenie Nr 10/2005

Zarządzenie Nr 10/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 10 marca 2005 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Gimnazjum w Siemnówku. Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 9/2005

ZARZĄDZENIE nr 9/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 9 marca 2005 roku w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne i dodatkowe pomieszczenia [...]

Zarządzenie Nr 8/2005

Zarządzenie Nr 8/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 9 marca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego „ [...]

Zarządzenie Nr 7/2005

Zarządzenie Nr 7/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 18 lutego 2005 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku [...]

Zarządzenie Nr 6/2005

ZARZĄDZENIE NR 6/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 14 lutego 2005r. w sprawie opłaty za korzystanie z autobusów Na podstawie art. 30 ust.2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarzadzenie Nr 5/2005

Zarządzenie Nr 5/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek za korzystanie z szaletu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 [...]

Zarządzenie Nr 4/2005

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4/2005 BURMISTRZA GMINY i MIASTA LUBRANIEC z dnia 07 lutego 2005 r w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko [...]

Zarządzenie Nr 3/2005

Zarządzenie Nr 3/2005 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 7 stycznia 2005 r. W sprawie : ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz planów kont dla budżetu gminy, jednostek budżetowych Gminy i [...]

Zarządzenie Nr 2/2005

Zarządzenie Nr 2/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 7 stycznia 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. I. Burmistrz Gminy i Miasta na [...]

Zarządzenie Nr 1/2005

Zarządzenie Nr 1/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 3 stycznia 2005 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy o [...]

metryczka