2006

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

2006

Zarządzenie Nr 123 /2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie przekazania Zespołowi Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkola Samorządowego Gminy i Miasta w Lubrańcu poniesionych nakładów [...]

Zarządzenie Nr 122/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminy i Miasta w Lubrańcu poniesionych nakładów inwestycyjnych.   Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 121/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie przekazania Zakładowi Usług Komunalnych w Lubrańcu do eksploatacji i używania środki trwałe.    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 i art. 31 [...]

Zarządzenie Nr 120/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 15 grudnia 2006 roku  w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego.   Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2001 roku Nr [...]

Zarządzenie Nr 119/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego.   Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2001 roku Nr 142 [...]

Zarządzenie Nr 118/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego.   Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2001 roku Nr 142 [...]

Zarządzenie Nr 117/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 15 GRUDNIA 2006 roku w sprawie wykonania obowiązków archiwizowania dokumentacji jednostek organizacyjnych. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst [...]

Zarządzenie Nr 116/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie powołania komisji d/s refundacji czesnego dla nauczycieli studiujących w systemie zaocznym i wieczorowym. Na podstawie art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. [...]

Zarządzenie Nr 114/2006

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIECz dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. I. Burmistrz Gminy i Miasta na podstawie: –  art. 31 i 33 ust. 3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 113/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 07 grudnia 2006 roku w sprawie powołania komisji   Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec na podstawie:- art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( [...]

Zarządzenie Nr 112/2006

z dnia 30 listopada 2006Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec w sprawie zatwierdzenia stawek na herbatę dla uczniów w jednostkach oświatowychna terenie Gminy i Miasta Lubraniec. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca1990 r. o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 110/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie udzielenia zlecenia na :   ZIMOWE POSYPYWANIE JEZDNI DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCHNA TERENIE GMINY LUBRANIEC W OKRESIE OD 22 GRUDNIA 2006 r. DO 31 MARCA 2007 [...]

Zarządzenie Nr 109/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 30 listopada 2006 roku  w sprawie powołania Zespołu w celu opracowania projektu regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach  i gimnazjach, dla których organem [...]

Zarządzenie Nr 108/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie udzielenia zlecenia na :  ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC POWIATOWYCH MIASTA LUBRANIEC W OKRESIE OD 22 GRUDNIA 2006 r. DO 31 MARCA 2007 r.  I. Burmistrz [...]

Zarządzenie Nr 107/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie udzielenia zlecenia na :   ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC GMINNYCH MIASTA LUBRANIEC W OKRESIE OD 22 GRUDNIA 2006 r. DO 31 MARCA 2007 r. I. Burmistrz [...]

Zarządzenie Nr 106/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 20 listopada 2006 roku w sprawie skierowania do sprzedaży zabudowanej działki.   Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/232/98 z dnia 1 czerwca 1998 roku w sprawie [...]

Zarządzenie Nr 105/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 20 listopada 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sięo awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Zarządzenie Nr 104 /2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 17 listopada 2006 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy i Miasta Lubraniec.   Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 [...]

Zarządzenie Nr 102/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 13 listopada 2006 roku w sprawie powołania komisji  Burmistrz Gminy i Miasta na podstawie:- art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. [...]

Zarządzenie Nr 101/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 13 listopada 2006 roku  w sprawie powołania komisji przetargowej  I. Burmistrz Gminy i Miasta na podstawie:- art. 31 i art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 100/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 6 listopada 2006 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego.   Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2001 roku Nr 142 [...]

Zarządzenie Nr 99/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 6 listopada 2006 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego.   Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2001 roku Nr 142 [...]

Zarządzenie Nr 98/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 6 listopada 2006 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego.    Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2001 roku [...]

Zarządzenie Nr 97/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 6 listopada 2006 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego.   Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2001 roku Nr 142 [...]

Zarządzenie Nr 96/2006

Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 6 listopada 2006 r. [...]

Zarządzenie Nr 95/2006

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIECz dnia 2 listopada 2006 roku w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzania odbioru samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 94 /2006

Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 30 października 2006 r.w sprawie : ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz planów kont dla budżetu gminy, jednostek budżetowych Gminy i Miasta Lubraniec oraz samodzielnych jednostek [...]

Zarządzenie Nr 93/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 30 października 2006 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu.   Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku [...]

Zarządzenie Nr 92/2006

z dnia 24 października 2006 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 1/98 z dnia 17 kwietnia 1998 roku Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec. Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( tekst jednolity z [...]

Zarządzenie Nr 91/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 24 października 2006 roku  w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego montażu platformy i dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych w szkole podstawowej w [...]

Zarządzenie Nr 90/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 23 października 2006 roku w sprawie powołania zespołów spisowych.    Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr [...]

Zarządzenie Nr 89/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 20 października 2006 roku  w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego.    Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2001 [...]

Zarządzenie Nr 88/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 20 października 2006 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego.   Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2001 roku Nr [...]

Zarządzenie Nr 87/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 20 października 2006 roku  w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego.   Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2001 [...]

Zarządzenie Nr 86/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 20 października 2006 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego.   Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2001 roku Nr [...]

ZARZĄDZENIE nr 85/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 17 października 2006 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań  na zbycie nieruchomości.            Na podstawie art. 31 [...]

ZARZĄDZENIE nr 84/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 17 października 2006 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na zbycie oraz dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy.  [...]

Zarządzenie Nr 83/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 16 października 2006 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej.    Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z [...]

Zarządzenie Nr 82/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 12 października 2006 roku w sprawie powołania komisji   Burmistrz Gminy i Miasta na podstawie:- art. 31 i art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. [...]

ZARZĄDZENIE nr 81/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 12 października 2006 roku w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne i dodatkowe pomieszczenia gospodarcze    [...]

Zarządzenie Nr 80/2006

Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcuz dnia 10 października 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego przez Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 [...]

Zarządzenie Nr 79/2006

Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcuz dnia 5 października 2006 rokuw sprawie określenia wskaźników wzrostu dochodów i wydatków budżetowych na 2007 rok.         Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 78/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 5 października 2006 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy i Miasta w Lubrańcu

  Na podstawie art. 187 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. ) oraz § 1 i 2 załącznika nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i [...]

Zarządzenie Nr 77/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 25 września 2006 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkola Samorządowego Gminy i Miasta Lubraniec

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku  Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz § 10 Statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej [...]

Zarządzenie Nr 76/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 20 września 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

I. Burmistrz Gminy i Miasta na podstawie:     - art. 31 i art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )     powołuje komisję [...]

Zarządzenie Nr 75/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 20 września 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

I. Burmistrz Gminy i Miasta na podstawie:     - art. 31 i art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )     powołuje komisję [...]

Zarządzenie Nr 51/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie powołania komisji.

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) [...]

Zarządzenie Nr 74/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 19 września 2006 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy i Miasta Lubraniec.

Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późniejszymi zmianami ) [...]

Zarządzenie Nr 73/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 19 września 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

  I. Burmistrz Gminy i Miasta na podstawie:     - art. 31 i art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )     powołuje [...]

Zarządzenie Nr 72/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 12 września 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

  I. Burmistrz Gminy i Miasta na podstawie:     - art. 31 i art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )     powołuje [...]

Zarządzenie Nr 70/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 5 września 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

  I. Burmistrz Gminy i Miasta na podstawie:     - art. 31 i art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )     powołuje [...]

Zarządzenie Nr 69/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 4 września 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

  I. Burmistrz Gminy i Miasta na podstawie:     - art. 31 i art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )     powołuje [...]

ZARZĄDZENIE Nr 68/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 4 września 2006 roku w sprawie zmian w zarządzeniu Nr 40/2006 z dnia 19 maja 2006 r

            Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz § 13 ust. 3  [...]

Zarządzenie Nr 67/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 01 września 2006 roku w sprawie powołania „administratora bezpieczeństwa informacji.”

Na  podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w związku z § 3  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i [...]

Zarządzenie Nr 66/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec w sprawie powołania komisji.

I. Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec na podstawie:     - art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )     1. Powołuje komisję w [...]

Zarządzenie Nr 65/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 25 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

I. Burmistrz Gminy i Miasta na podstawie:–         art. 31 i art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym     ( Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591 z [...]

Zarządzenie Nr 64/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 25 sierpnia 2006 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbiu Kujawskim

     Na podstawie art. 36a ust. 9  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami ) w związku z art. 30 ust. 2 pkt 5 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 63/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 22 sierpnia 2006 roku w sprawie powierzenia poboru opłaty targowej.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) [...]

Zarządzenie Nr 62/2006 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

I. Burmistrz Gminy i Miasta na podstawie: –         art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) [...]

ZARZĄDZENIE Nr 61/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 21 lipca 2006 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 55/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 7 lipca 2006 roku.

          Na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) [...]

Zarządzenie Nr 60/2006 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie powołania komisji

I. Burmistrz Gminy i Miasta na podstawie: –         art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )   1. Powołuje [...]

ZARZĄDZENIE Nr 59/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 11 lipca 2006 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 16/2001 Zarządu Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 16 czerwca 2001 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) [...]

Zarządzenie Nr 58/2006 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 11 lipca 2006 r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. „ Odnowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Krowice gmina Lubraniec

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca           1990 r. ( tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 [...]

Zarządzenie Nr 57/2006 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

I. Burmistrz Gminy i Miasta na podstawie: –         art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) [...]

ZARZĄDZENIE Nr 56/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 7 lipca 2006 roku w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) [...]

ZARZĄDZENIE Nr 55/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 7 lipca 2006 roku w sprawie ograniczenia poboru wody z miejsko - gminnej sieci wodociągowej

Na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) [...]

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 54/2006 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 06 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

                    Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządziegminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z póź. [...]

Zarządzenie Nr 53/2006 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

  I. Burmistrz Gminy i Miasta na podstawie: –         art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) [...]

Zarządzenie Nr 52/2006 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przekazania w użytkowanie sołectwu Krowice pozostałych środków trwałych stanowiących wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krowicach

zakupionych w związku z realizacją projektu pn. „ Odnowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Krowice gmina Lubraniec ” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i [...]

ZARZĄDZENIE Nr 50/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 23 czerwca 2006 roku

w sprawie zasad realizacji dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych                  Gminy i Miasta [...]

Zarządzenie Nr 49/2006 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC dnia 19 czerwca 2006 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru „ Odnowy grobowców megalitycznych w miejscowości Sarnowo gmina Lubraniec ”.  Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. ( [...]

Zarządzenie Nr 48/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 30 maja 2006 roku

w sprawie skierowania do sprzedaży zabudowanej działki gruntu.  Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/232/98 z dnia 1 czerwca 1998 roku w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych [...]

Zarządzenie Nr 47/2006 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 30 maja 2006 r.

w sprawie zmian w zakładowym planie kont. Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 24 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 128 poz. 1069 z 24 czerwca 2005 roku) zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. (Dz. U. [...]

Zarządzenie Nr 46/2006 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

  I. Burmistrz Gminy i Miasta na podstawie :- art. 31 i art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )   powołuje komisję przetargową w składzie [...]

Zarządzenie Nr 45/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie powołania komisji do spraw naboru na stanowisko urzędnicze.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )   [...]

Zarządzenie Nr 44/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) Burmistrz Gminy i Miasta zarządza, co następuje : §  1 Podanie do publicznej [...]

Zarządzenie Nr 43/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie ustalenia dnia 26 maja 2006 roku dniem wolnym od pracy.

     Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001roku Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )w związku ze stanowiskiem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2006 roku [...]

Zarządzenie Nr 42/2006 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru mebli i wyposażenia w sprzęt AGD w ramach zadania pn. „ Odnowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krowice

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.  ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz w związku z realizacją zadania pn. „ Odnowa świetlicy wiejskiej w miejscowości [...]

Zarządzenie Nr 41/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie skierowania do sprzedaży działek przeznaczonych pod budowę garaży.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/232/98 z dnia 1 czerwca 1998 roku w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz budynków i lokali użytkowych oraz nieruchomości gruntowych, w [...]

ZARZĄDZENIE Nr 40/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Usług Komunalnych

         Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz § 13 ust. 3  Statutu Zakładu Usług [...]

Zarządzenie Nr 38/2006 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

I. Burmistrz Gminy i Miasta na podstawie :- art. 31 i art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )   powołuje komisję przetargową w składzie [...]

Zarządzenie Nr 37/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 12 maja 2006 roku w sprawie przekazania w użytkowanie samochodu pożarniczego stanowiącego własność Gminy i Miasta Lubraniec dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłobi.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami )   z a r z ą d z a m §  1 Wycofać samochód pożarniczy marki [...]

Zarządzenie Nr 36/2006 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 09 maja 2006 roku w sprawie wprowadzenia: „Systemu zatrudniania pracowników na stanowiska

 Na podstawie art. 31 ustawy z dnia  8 marca 1990 rokuo  samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku  Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami )    zarządzam,  co [...]

Zarządzenie Nr 35/2006 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2006 roku

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. [...]

Zarządzenie Nr 34/2006 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za I kwartał 2006 roku.

        Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) [...]

Zarządzenie Nr 33/2006 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie skierowania do sprzedaży środka trwałego tj. samochodu ratowniczo - gaśniczego.

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) [...]

Zarządzenie Nr 32/2006 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego „ Odnowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Krowice gmina Lubraniec ”.

        Na podstawie art. 31 i 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz w związku ze zgłoszeniem   zakończenia robót [...]

Zarządzenie Nr 31/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 24 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania komisji .

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. [...]

Zarządzenie Nr 30/2006 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

I. Burmistrz Gminy i Miasta na podstawie :- art. 31 i art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )   powołuje komisję przetargową w składzie [...]

Zarządzenie Nr 29/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 12 kwietnia 2006 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomoś

Na podstawie: art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 rokuo utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 roku Nr 236 poz. 2008) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie szczegółowego [...]

Zarządzenie Nr 28/2006 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 05 kwietnia 2006 r w sprawie powołania komisji przetargowej.

I. Burmistrz Gminy i Miasta na podstawie :- art. 31 i art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )   powołuje komisję przetargową w składzie [...]

Zarządzenie Nr 27/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Na podstawie § 6 uchwały nr XXXII/231/2001 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 listopada 2001 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu gminy, uchwały nr XXXVI/268/2005 Rady Miejskiej w [...]

Zarządzenie Nr 26/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie skierowania do sprzedaży niezabudowane działki gruntu stanowiące drogę.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/232/98 z dnia 1 czerwca 1998 roku w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz budynków i lokali użytkowych oraz nieruchomości gruntowych, w [...]

Zarządzenie Nr 25/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie skierowania do sprzedaży niezabudowanej działki gruntu położonej w Lubrańcu

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/232/98 z dnia 1 czerwca 1998 roku w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz budynków i lokali użytkowych oraz nieruchomości gruntowych, w [...]

Zarządzenie Nr 24/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie skierowania do sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Lubrańcu.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/232/98 z dnia 1 czerwca 1998 roku w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz budynków i lokali użytkowych oraz nieruchomości gruntowych, w [...]

Zarządzenie Nr 23/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec w sprawie skierowania do sprzedaży zabudowanej działki gruntu położonej w Lubrańcu

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/232/98 z dnia 1 czerwca 1998 roku w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz budynków i lokali użytkowych oraz nieruchomości gruntowych, w [...]

Zarządzenie Nr 22/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec dnia 27 marca 2006 roku w sprawie skierowania do sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Lubrańcu

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/232/98 z dnia 1 czerwca 1998 roku w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz budynków i lokali użytkowych oraz nieruchomości gruntowych, w związku z [...]

Zarządzenie Nr 21/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec w sprawie odwołania dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy i Miasta w Lubrańcu

Na podstawie § 9 ust.2 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy i Miasta w Lubrańcu          Zarządzam:  § 1 Z dniem 31 marca 2006r odwołać ze [...]

Zarządzenie Nr 20/2006 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego oraz ustalenia regulaminu otwartego konkursu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Z 2003 [...]

ZARZADZENIE NR 19/2006 BURMISTRZA GMINY I MIASTA W LUBRAŃCU z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta za 2005 r.

  Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. Nr 249, poz. 2104), art. 30 ust. 1 i art.42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 17/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 09 marca 2006 roku w sprawie ustalenia Regulaminu pracy

                                         &nbs [...]

Zarządzenie Nr 16/2006

Zarządzenie Nr 16/2006Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 15 lutego 2006 roku  zmieniające Zarządzenie Nr 62/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 29 września 2005 roku w sprawie  przeprowadzenia kontroli [...]

Zarządzenie Nr 15/2006

Zarządzenie Nr 15/2006BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIECz dnia 13 lutego 2006 r.  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego Upowszechnianie kultury fizycznej i [...]

Zarządzenie Nr 14/2006

Zarządzenie Nr 14/2006BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIECz dnia 08 luty 2006 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej. I. Burmistrz Gminy i Miasta na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 13/2006

Zarządzenie Nr 13/2006Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 6 lutego 2006 roku  w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego.    Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy [...]

Zarządzenie Nr 12/2006

Zarządzenie Nr 12/2006Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 6 lutego 2006 roku  w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego.    Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity [...]

Zarządzenie Nr 11/2006

Zarządzenie Nr 11/2006Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 6 lutego 2006 roku  w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego.    Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy [...]

Zarządzenie Nr 10/2006

Zarządzenie Nr 10/2006Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 6 lutego 2006 roku  w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego.    Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy [...]

Zarządzenie Nr 9/2006

Zarządzenie Nr 9/2006Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 6 lutego 2006 roku  w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego.    Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy [...]

Zarządzenie Nr 8/2006

Zarządzenie Nr 8/2006Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 6 lutego 2006 roku  w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego.    Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy [...]

Zarządzenie Nr 7/2006

Zarządzenie Nr 7/2006Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 6 lutego 2006 roku  w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego.    Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy [...]

ZARZĄDZENIE nr 6/2006

ZARZĄDZENIE  nr  6/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 6 lutego 2006 roku w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne [...]

ZARZĄDZENIE nr 6/2006

ZARZĄDZENIE  nr  6/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 6 lutego 2006 roku w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne [...]

Zarządzenie Nr 5/2006 z dnia 06 lutego 2006 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

                                         &nbs [...]

Zarządzenie Nr 4/2006

Zarządzenie Nr 4/2006Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 30 stycznia 2006 roku  w sprawie uprzątnięcia zalegającego śniegu z dachów obiektów przez administratora danego budynku I. Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec na [...]

Zarządzenie Nr 3/2006

Zarządzenie Nr 3/2006Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 26 stycznia 2006 roku  w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2006 rok    Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 1/2006

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu.Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) Burmistrz Gminy i [...]

Zarządzenie 35/2006

Zarządzenie Nr 35/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2006 [...]

Zarządzenie Nr 34/2006

Zarządzenie Nr 34/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za I kwartał 2006 r. [...]

Zarządzenie Nr 29/2006

Zarządzenie Nr 29/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 12 kwietnia 2006 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie [...]

Zarządzenie 20/2006

Zarządzenie Nr 20/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 24 marca 2006 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego oraz ustalenia [...]

Zarządzenie 2/2006

Zarządzenie Nr 2/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego oraz ustalenia [...]

metryczka