2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 5/2006 z dnia 06 lutego 2006 r.w sprawie powołania komisji przetargowej

                                            Zarządzenie Nr 5/2006
                                 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC
                                             z dnia 06 lutego 2006 r.
                                 w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
 
I. Burmistrz Gminy i Miasta na podstawie :
- art. 31 i art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )
 
 
powołuje komisję przetargową w składzie :
 
1.   Przewodniczący                   - Jerzy Pawłowski
2.   Z-ca                                  - Andrzej Kolanowski
3.   Członek                             - Agnieszka Śnieżewska
4.   Członek                             - Jarosław Koprowski
5.   Sekretarz                           - Wojciech Przybysz     
 
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „ Odnowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krowice                        gm. Lubraniec ”.
 
 
II. Prace komisji mogą rozpocząć się przy min. 3 – osobowym składzie.
 
 
 
Lubraniec, dn. 06 luty 2006 r.
 
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                                       Gminy i Miasta
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (10 sierpnia 2006)
Opublikował: Piotr Wasielewski (10 sierpnia 2006, 09:20:47)

Ostatnia zmiana: Piotr Wasielewski (10 sierpnia 2006, 10:44:43)
Zmieniono: zmiana wyglądu.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1636