2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 7/2006

Zarządzenie Nr 7/2006
Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 6 lutego 2006 roku
 
 
w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego. 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nr XXXII/231/2001 z dnia 26 listopada  2001 roku
 
 
z a r z ą d z a m
 
§  1
 
Przydzielić Państwu Czesławowi i Czesławie Ciesielskim lokal mieszkalny oznaczony numerem 1 o powierzchni 62,16 m2 położony w części budynku administracyjno – biurowego przekwalifikowanego na lokale mieszkalne zgodnie z decyzją Starosty Powiatowego nr 27/2006 z dnia 12 stycznia 2006 r. w Lubrańcu przy ulicy                          Strażackiej nr 11.
 
§  2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                                       Gminy i Miasta
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (10 sierpnia 2006)
Opublikował: Piotr Wasielewski (10 sierpnia 2006, 11:12:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1504