2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 11/2006

Zarządzenie Nr 11/2006
Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 6 lutego 2006 roku
 
 
w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego. 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nr XXXII/231/2001 z dnia 26 listopada  2001 roku
 
 
z a r z ą d z a m
 
§  1
 
Przydzielić Pani Agacie Pasińskiej lokal mieszkalny oznaczony numerem 1 o powierzchni  37,45 m2 położony w budynku przekwalifikowanym na lokale mieszkalne zgodnie z decyzją Starosty Powiatowego nr 32/2006 z dnia 20 stycznia 2006 r. w Lubrańcu na Placu Doktora Mariana Szulca nr 2.
 
§  2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                                       Gminy i Miasta
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (10 sierpnia 2006)
Opublikował: Piotr Wasielewski (10 sierpnia 2006, 11:23:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1737