2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 14/2006

Zarządzenie Nr 14/2006
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC
z dnia 08 luty 2006 r.
 
 
w sprawie powołania komisji przetargowej.

I. Burmistrz Gminy i Miasta na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )
 
 
powołuje komisję przetargową w składzie :
 
     1.  Przewodniczący                  - Jerzy Pawłowski
    2.  Z-ca                                 - Marcin Czarniak
   3.  Członek                           -  Jolanta Chudyk
             4.  Członek                           -  Wojciech Przybysz     
 
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę na usługę w zakresie obsługi prawnej Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu ”.
 
 
II. Prace komisji mogą rozpocząć się przy min. 3 – osobowym składzie.
 
 
 
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                                      
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (10 sierpnia 2006)
Opublikował: Piotr Wasielewski (10 sierpnia 2006, 11:34:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1474