2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 16/2006

Zarządzenie Nr 16/2006
Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 15 lutego 2006 roku
 
 
zmieniające Zarządzenie Nr 62/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 29 września 2005 roku w sprawie  przeprowadzenia kontroli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy i Miasta Lubraniec. 
 
 
Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późniejszymi zmianami ) 
 
  
          BURMISTRZ GMINY I MIASTA
        zarządza, co następuje:
 
 
§  1
 
W zarządzeniu Nr 62/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 29 września 2005 roku § 3 otrzymuje brzmienie „ Kontrolę zakładu zespół przeprowadzi do 28 lutego 2006 roku."
 
§  2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§  3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 
 
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                                     Gminy i Miasta
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (10 sierpnia 2006)
Opublikował: Piotr Wasielewski (10 sierpnia 2006, 12:09:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1562