2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 17/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 09 marca 2006 roku w sprawie ustalenia Regulaminu pracy

                                               
 
Zarządzenie  Nr  17/2006

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec

 z dnia  09 marca 2006 roku
 
 
w sprawie ustalenia Regulaminu pracy.
 
 
         Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity z 1998 roku Dz. U. Nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami).
 
 
Burmistrz Gminy i Miasta zarządza, co następuje:  

              § 1
 
Przyjęcie Regulaminu pracy dla wszystkich pracowników zatrudnionych
w Urzędzie Gminy i Miasta Lubraniec określony w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

              § 2
 
Traci moc Regulamin pracy z dnia 16 sierpnia 1997 roku.
 
               § 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
                                                                        Burmistrz Gminy i Miasta
                                                                               L u b r a n i e c
 
                                                                    mgr inż.. Krzysztof Wrzesiński 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 09 marca 2006 roku (174kB) pdf
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (10 sierpnia 2006)
Opublikował: Piotr Wasielewski (10 sierpnia 2006, 12:13:26)

Ostatnia zmiana: Piotr Wasielewski (10 sierpnia 2006, 14:17:03)
Zmieniono: zmiana informacji podst.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1631