2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 18/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 09 marca 2006 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

                 

                                       Zarządzenie Nr 18/2006
                                  Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
                                       z dnia 09 marca 2006 roku
 
 
                w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
 
 
Na podstawie § 15 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późniejszymi zmianami) oraz art. 207 Kodeksu pracy
 
 
                                      zarządzam, co następuje:
 
                                                      §  1
 
1. Ustala się częstotliwość przeprowadzania szkolenia okresowego pracowników
     zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Miasta Lubraniec:
1) raz na 3 lata pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,
2) raz na 5 lat pracownicy zatrudnienie na stanowiskach nierobotniczych: pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami tj.:
a) Burmistrz
b) Zastępca Burmistrza
c) Sekretarz
d) Skarbnik
e) Kierownicy Referatów i Zastępcy Kierowników Referatów
f) Kierownik USC
g) Inspektor d/s bhp
h) Inspektor d/s kadr
3) raz na 6 lat pracownicy zatrudnienie na stanowiskach nierobotniczych: administracyjno – biurowych. 

                                                       §  2
 
1. Ustala się czas trwania szkolenia okresowego:
1) czas trwania instruktażu ogólnego minimum 3 godziny,
2) czas trwania instruktażu stanowiskowego minimum 8 godzin.
 
                                                       §  3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
                                                                               Burmistrz Gminy i Miasta
                                                                                       L u b r a n i e c
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński
 

 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (10 sierpnia 2006)
Opublikował: Piotr Wasielewski (10 sierpnia 2006, 13:10:43)

Ostatnia zmiana: Piotr Wasielewski (10 sierpnia 2006, 14:18:21)
Zmieniono: zmiana informacji podst.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1584