2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 23/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec w sprawie skierowania do sprzedaży zabudowanej działki gruntu położonej w Lubrańcu

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/232/98 z dnia 1 czerwca 1998 roku w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz budynków i lokali użytkowych oraz nieruchomości gruntowych, w związku z art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia  21 sierpnia 1997 roku ( tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami )
 
 
z a r z ą d z a m
 
§  1
 
Skierować do sprzedaży w drodze przetargu zabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem 309/5 o powierzchni 0,1252 ha położoną w Lubrańcu przy ulicy Strażackiej.
Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym we Włocławku urządzona jest księga wieczysta nr 9010.
 
§  2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                                       Gminy i Miasta
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (23 sierpnia 2006)
Opublikował: Piotr Wasielewski (23 sierpnia 2006, 13:24:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2010