2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 27/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Na podstawie § 6 uchwały nr XXXII/231/2001 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 listopada 2001 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu gminy, uchwały nr XXXVI/268/2005 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia  28 grudnia 2005 roku zmieniająca uchwałę nr XXXII/231/2001 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 listopada 2001 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 
 
                                              Burmistrz Gminy i Miasta 
                                                   z a r z ą d z a :
 
                                                         §  1
 
Powołać Społeczną Komisję Mieszkaniową w osobach:
1.      Krzysztof Zieliński – Przewodniczący
2.      Tadeusz Stanisławski – Zastępca Przewodniczącego
3.      Marcin Czarniak – członek
4.      Danuta Sudomir – członek
5.      Jolanta Chudyk - członek
 
                                                         §  2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                                       Gminy i Miasta
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (23 sierpnia 2006)
Opublikował: Piotr Wasielewski (23 sierpnia 2006, 14:12:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1805