2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 28/2006 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 05 kwietnia 2006 r w sprawie powołania komisji przetargowej.

I. Burmistrz Gminy i Miasta na podstawie :
- art. 31 i art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )
 
 
powołuje komisję przetargową w składzie :
 
1.   Przewodniczący                   - Jerzy Pawłowski
2.   Z-ca                                  - Andrzej Kolanowski
3.   Członek                             - Agnieszka Śnieżewska
4.   Członek                             - Jarosław Koprowski
5.   Sekretarz                           - Wojciech Przybysz     
 
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „ Odnowa grobowców megalitycznych w miejscowości Sarnowo gm. Lubraniec ”.
 
 
II. Prace komisji mogą rozpocząć się przy min. 3 – osobowym składzie.
 
 
 
Lubraniec, dn. 05 kwietnia 2006 r.
 
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                                       Gminy i Miasta
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (23 sierpnia 2006)
Opublikował: Piotr Wasielewski (23 sierpnia 2006, 14:22:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1818