2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 31/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 24 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania komisji .

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )
 
 
                                                      z a r z ą d z a m :
 
                                                                  §  1
 
Powołać komisję celem dokonania oględzin i sprawdzenia funkcjonowania oświetlenia drogowego w miejscowości Turowo w niżej wymienionym składzie:
 
1. Przewodniczący               -   Alicja Skrzypczyńska
2. Członek                          -   Agnieszka Śnieżewska
3. Członek                          -   Wojciech Przybysz
 
 
                                                                  §  2
 
Z przeprowadzonej kontroli komisja sporządzi protokół.
 
 
                                                                  §  3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.     
 
 
 
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                                       Gminy i Miasta
  
                                                                             mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (12 września 2006)
Opublikował: Wojciech Przybysz (12 września 2006, 09:14:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1530