2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 32/2006 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego „ Odnowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Krowice gmina Lubraniec ”.

        Na podstawie art. 31 i 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz w związku ze zgłoszeniem   zakończenia robót objętych umową z dnia 22 marca 2006 r. na zadanie „ Odnowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krowice gmina Lubraniec ”
 
 
                                              zarządza co następuje :
 
                                                         §  1
 
Powołać Komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego robót w składzie:
1.   Marcin Czarniak      - Przewodniczący Komisji
2.   Andrzej Kolanowski -  Członek Komisji
3.   Wojciech Przybysz   - Członek Komisji
4.   Agnieszka Śnieżewska – Członek Komisji
 
                                                         §  2
 
Komisja dokona odbioru końcowego robót w dniu 28 kwietnia 2006 r.
Z dokonanego odbioru zostanie spisany protokół wykonania robót.
 
                                                         §  3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                               Gminy i Miasta Lubraniec
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (12 września 2006)
Opublikował: Wojciech Przybysz (12 września 2006, 09:21:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1687