2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 33/2006 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie skierowania do sprzedaży środka trwałego tj. samochodu ratowniczo - gaśniczego.

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )
 
 
                                                           zarządzam :
 
                                                               §  1
 
Skierować do sprzedaży samochód ratowniczo – gaśniczy będący w użytkowaniu jednostki OSP Skaszyn:
–         marka, typ, model            – TARPAN 237 St. Specjalny
–         nr silnika                         - 1147917
–         nr podwozia                      - 54585
–         rok produkcji                    - 1985
–         nr rejestracyjny                 - WEN 2250
–         liczba miejsc                    -  6
–         pojemność silnika            – 1481
–         dopuszczalna ładowność   – 550 kg
 
 
                                                              §  2
 
W pierwszej kolejności  zwrócić się do sąsiednich jednostek samorządowych                       z ofertą sprzedaży samochodu ratowniczo – gaśniczego, a w przypadku braku nabywcy, sprzedaży dokonać z tzw „ wolnej ręki ”
 
                                                             §  3
 
Dokonać wyceny samochodu przez rzeczoznawcę.
 
                                                             §  4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                               Gminy i Miasta Lubraniec
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (12 września 2006)
Opublikował: Wojciech Przybysz (12 września 2006, 09:23:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1554