2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 36/2006 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 09 maja 2006 roku w sprawie wprowadzenia: „Systemu zatrudniania pracowników na stanowiska

 Na podstawie art. 31 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku
o  samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku  Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami )
 
 
 
zarządzam,  co następuje:
 
 
                                                            § 1
 
Wprowadzam „System zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze
w urzędzie Gminy i Miasta Lubraniec” stanowiący załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.
 
 
 
                                                            § 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi  Gminy Lubraniec.
 
 
 
                                                           § 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
                                                                                    Burmistrz Gminy i Miasta

                                                                                             Lubraniec

                                                                                 mgr inż. krzysztof Wrzesiński

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 36/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 09 maja 2006 roku (140kB) pdf

ZAŁĄCZNIK NR 1 do systemu zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Lubraniec (60kB) pdf

ZAŁĄCZNIK NR 2 do systemu zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Lubraniec (52kB) pdf

ZAŁĄCZNIK NR 3 do systemu zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Lubraniec (57kB) pdf

ZAŁĄCZNIK NR 4 do systemu zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Lubraniec (48kB) pdf

ZAŁĄCZNIK NR 5 do systemu zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Lubraniec (58kB) pdf

ZAŁĄCZNIK NR 6 do systemu zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Lubraniec (45kB) pdf

ZAŁĄCZNIK NR 6a do systemu zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Lubraniec (60kB) pdf

ZAŁĄCZNIK NR 7 do systemu zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Lubraniec (46kB) pdf
            
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Przybysz (12 września 2006)
Opublikował: Wojciech Przybysz (12 września 2006, 09:47:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1418